דמוגראפיה

דמוגראפיה הערכות דמוגראפיות בזמן העתיק קשה מאוד להעריך מספרי אוכלוסין לגבי הזמן העתיק . המקורות הספרותיים הקדומים , והמקורות ההיסטוריוגראפיים בכלל זה , לוקים פעמים הרבה בחוסר דיוק ונוטים להגזמות , מחד גיסא , ומאידך גיסא , אין העדויות הארכיאולוגיות המקוטעות מספיקות , מבחינת הכמות והאיכות גם יחד , כדי לבסס עליהן הערכות של ממש . לפיכך גם הערכת מספרם של תושבי ארץ ישראל אינה מוסכמת וחוקרים שונים חלוקים בדעותיהם בשאלה זו , כשם שחלוקות הדעות השונות בשאלת מספרם של תושבי "העולם המיושב" העתיק בכלל ושל תושבי האימפריה הרומית בפרט . האוכלוסין במאה הראשונה וראשית השנייה  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור