החלוקה האתנית והדתית

החלוקה האתנית והדתית העמים מלבד יהודים ישבו בארץ כמה עמים שונים . בלב הארץ , בשומרון ובסביבותיו , שכנו השומרונים הכותים , שהפירוד בינם ובין היהודים הלך והעמיק יותר ויותר . היהודים הנוצרים המעטים , לסוגיהם השונים , הופרדו מעל כלל האומה בראשית המאה השנייה . בקרב הנוכרים היו יסודות אחדים . היישוב היווני נפגע אך מעט במלחמת החורבן ובמלחמת בן כוסבה . הוא פרח ואף נתרחב במשך המאה השלישית . בצדם של היוונים שכנו בארץ שרידי עמים שונים מימים קדומים ; כנענים , פלשתים , עמונים ומואבים . וכן ארמים . חלק גדול מאלו נתייוון תתבולל במתיישבים היוונים . אבל חלק לא מבוטל עדיין שמר על ייחודו ואפילו הלשון היוונית היתה עדיין זרה לו . בדרום הארץ ובקצה המזרחי שכנו הנבטים ושבטים ערביים אחרים , ואילו בקצה הצפוני המערבי ישבו שרידי ה ? ניקים , שרק במאה השלישית נתבוללו לגמרי במתיישבים היוונים . הדתות  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור