ירידת הנשיאות בארץ־ישראל

המתיחות בין הנשיאות לסנהדרין ירידת הנשיאות בארץ ישראל תקופת האמוראים היתה תקופה של ירידה ליישוב היהודי בארץ ישראל . הגורמים לכך היו חיצוניים בעיקר — המשבר הכלכלי בתקופת האנארכיה במאה השלישית 284-235 ) לספירה ) והפיכתה של רומי לנוצרית במאה הרביעית . בתקופה זו חלה אף ירידה מסוימת בגדולתה של הנשיאות . במאה השלישית מצויים גילויים רבים של מתיחות בין הנשיאות לבין הסנהדרין , ששורשם בעיקר במשבר הכלכלי הכבד שפקד את הארץ על כל הנובע ממנו . חכמים הגיבו בביקורת על השתלטות הנשיאים על כספי תרומות ומעשרות , אשר לדעתם נועדו לחזק את ידיהם של חובשי בתי המדרשות . הנשיאים נהגו למנות אנשים לתפקידים תמורת תשלום . מדיניות זו נתקלה בגינוי חריף מצד חכמים הן כלפי הנשיאים , הן כלפי המתמנים , שכונו "אילין דמתמנין בכסף , " היינו אלו שמתמנים בכסף . לפי הנהוג באימפריה הרומית אפשר היה להעניק לחכמים פטור ממסים ומחובות שונות אחרות , אולם פעמים שהנשיאים ניצלו פטור זה לטובת מקורביהם בלבד . מחלוקת בין הנשיאות לבין החכמים פרצה כאשר ביקש רבי יהודה נשיאה ( נכדו של רבי יהודה הנשיא ) לשתף את החכמים במימון הבנייה של חומת טי 5 ך...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור