הקשר בין מוסדות ההנהגה לבין תפוצות הגולה

הקשר בין מוסדות ההנהגה לבין תפוצות הגולה ההנהגה והתפוצות מוסדות ההנהגה קשרו קשרים אמיצים וענפים עם התפוצות . קשרים אלה באו לידי ביטוי בקביעת הלוח , על ידי קידוש החודש ועיבור השנה , בשיגור שליחים ואיגרות מארץ ישראל לתפוצות , בפיקוח מסוים של מוסדות ההנהגה בארץ ישראל על התפוצות , בקליטת חכמים מהתפוצות במוסדות ההנהגה בארץ ישראל , כמו גם בירידת חכמים מארץ ישראל לתפוצות ובמגבת חכמים . הקשרים בין ארץ ישראל לבבל קשרים אמיצים במיוחד נקשרו בין מוסדות ההנהגה בארץ ישראל לבין בבל בסוף תקופת התנאים ובתקופת האמוראים . אלה היו הימים של ייסוד ישיבות בבל וחידושה של יצירה רוחנית בבלית , מחד גיסא , והמשכה של הגמוניה מסוימת של ארץ ישראל על בבל , מאידך גיסא . אפיק מיוחד במינו של קשרים בין המרכזים נוצר בדמותם של ה"נחותי" ( כלומר יורדים . ( אלה היו חכמים מארץ ישראל , שתפקידם היה לנסוע הלוך ושוב בין ארץ ישראל  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור