בתי המדרשות בתקופת האמוראים

בתי המדרשות בתקופת האמוראים בית המדרש בלוד הסנהדרין המשיכה להנהיג את העם גם בתקופת האמוראים , אולם אין ספק , כי הפרדת הרשויות הביאה אותה לידי חולשה מסוימת . בין בתי המדרשות יש להזכיר בייחוד את מרכז ההוראה בלוד , שעמו נמנו "זקני הדרום . " בית המדרש בלוד ניכר בפעילותו כבר בימי רבי יהודה הנשיא , אולם ציון תורתם של חכמיו לא משמם של חכמים מסוימים , אלא בתורת "זקני הדרום , " או "הדרומיים אומרים , " הוא חידושה של ראשית תקופת האמוראים . כך , לדוגמה , מצויה בבבלי זבחים סוגיה שלמה בענייני קרבנות וטהרה , שעמדו במרכז עולמה של ההלכה , והנושאים והנותנים בה הם "זקני הדרום . " לעתים היו ל"זקני הדרום" מסורות תנאיות עצמאיות — ויעיד הביטוי "מתניתא מן דרומא" = ) משנה מן הדרום , ( המצוי לא אחת בספרות התלמודית . מסתבר אפוא , שחכמי הדרום היו גוף בפני עצמו , שאמנם היה נחות לעומת מוסדות ההנהגה בגליל , אך גילה קווים של עצמאות , שנתגבשו יחדיו לדרכים המיוחדות לו בהלכה , באגדה ואף בתורת הסוד . בתקופה זו נוצרה המימרה , הכורכת את הדרומיים עם הבבליים יחד ומציגה אותם בתורת הקשרים בין ליד למרכז  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור