מימין ; בית הקברות בבית שערים, מערכה ?,14? אולם ?— 1? "רבי שמעון" (אולי רבי שמעון בן רבי יהודה הנשיא?.(?