למעלה י בית הקברות בבית שערים, מערכה ?,14? אולם ?— 4? "זו שלרבי גמליאל?,"?ובשורה התחתונה, ביוונית! "רבי גמליאל" (אולי רבן גמליאל הנשיא בן רבי?.(?