רבי יהודה הנשיא, סמכויותיו ומפעלו

רבי יהודה הנשיא , סמכויותיו ומפעלו הנשיאות והשלטונות ימיו של רבי יהודה הנשיא הם בבחינת "תור הזהב" של החיים היהודיים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד . ימי נשיאותו היו בעיקר בתקופת הסוךים , ונסתיימו לא לפני שנת , 219 השנה שבה ירד רב לבבל לאחר שרבי יהודה הנשיא סמך אותו . ההכרה שזכה לה רבי יהודה הנשיא מן השלטונות היתה רחבה במיוחד , עד כדי הזכות , למעשה , לדון דיני נפשות , זכות שהרומאים לא נהגו להעניק לתושבי הפרובינקיות שבשליטתם . רבי יהודה הנשיא , המכונה במקורות גם רבי , או רבנו הקדוש , שלט בסנהדרין שלטון בלי מצרים , ובימיו לא נתקיימו התפקידים של אב בית דין ו"חכם , " שהיה בהם כדי להגביל את סמכויותיו של הנשיא . חכמים השוו אותו למשה רבנו וקבעו : "מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד" ( בבלי , גיטין נט ע"א . < רבי ואנטונינוס  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור