הנשיאות והסנהדרין: רבן שמעון בן גמליאל ומעמדו בסנהדרין

הנשיאות והסנהדרין : רבן שמעון בן גמליאל ומעמדו בסנהדרין בין הנשיא לבין הסנהדרין הנשיא והסנהדרין היו שני איברים של מוסד הנהגה אחד , ומטבע הדברים שרר מתח ביניהם בדבר חלוקת הסמכויות . הנשיא רצה לראותי עצמו בתור קובע יחיד , בעיקר בעניינים שהיתה להם השלכה אקטואלית , ואילו חכמי הסנהדרין ביקשו לראות בו רק מעין ראשון בין שווים . הצטרפותו המאוחרת של רבן שמעון בן גמליאל לסנהדרין באושה , לאחר שזו כבר התבססה במידה מסוימת , הביאה לידי כך , שהיה עליו להיאבק למען ביצור עמדתו שלו . מהמקור שלהל ן מסתבר , כי תחילה היה מעמדו של רבן שמעון בן גמליאל באושה שווה למעמדם של שני בעלי תפקידים אחרים בסנהדרין — רבי נתן , אב בית הדין , ורבי מאיר , ה"חכם ; " כשהנשיא נכנס כל העם עומדים ואין יושבים ער שאומר להם שבו ; כשאב בית דין נכנס עושים לו שורה אחת מכאן ושורה אחת מכאן עד שישב במקומו ... כשחכם נכנס אחד עומד ואחד יושב עד שישב במקומו ... אמר רבי יוחנן : בימי רבן שמעון בן גמליאל נשנית משנה זו ; רבן שמעון כן גמליאל — נשיא ; רבי מאיר — חכם ; רבי נתן — אב בית דין . כשהיה רבן שמעון בן גמליאל שם היו הכל קמים מלפניו ; כאשר ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור