המרכז באושה

המרכז באושה הכינוס בבקעת רימון ומטרותיו עוד קודם להקמתו של המרכז באושה , נערך מעין כינוס חירום חד פעמי של ההנהגה בבקעת רימון , שסביר לקבוע את מקומה בדרומה של בקעת בית נטופה , סמוך לכפר הערבי רומנה בימינו : רבי יונה בשם רבי חייה בר בא : מעשה שנכנסו שבעה זקינים לעבר את השנה בבקעת רימון . ומי היו ; רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון רבי נחמיה ורבי ליעזר בן יעקב ורבי יוחנן הסנדלר ... ( ירושלמי , חגיגה ג א , עח ע '' דן . מטרתו של הכינוס היתה לעבר את השנה . עיבור השנה וקביעת הלוח היו מסמכויותיו המהותיות והבסיסיות של בית הדין המרכזי . סביר להניח , כי כינוס זה חל בעת שגזירות השמד שבעקבות מרד בן כוסבה לא אפשרו את חידושה המלא של הסנהדרין . הצורך שהתעורר לעיבור השנה הביא מעין חידוש "דה פקטו" של מוסדות ההנהגה , לשם פתרון בעיות השעה הדוחקות ביותר . עם זאת עסקו המתכנסים בהמשך דיוניהם בסוגיה הלכתית ובמדרש אגדה , והיה בכך משום השלמת "סדר יום" מקובל במושב של הסנהדרין . מעניין לציין , כי בשעה שעמדו החכמים לעסוק במדרש האגדה , התברר להם , כי לא כולם היו לבושים כראוי לעיסוק בפסוקי המקרא , שיש בו משום...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור