נדודי הסנהדרין בגליל

נדודי הסנהדרין בגליל העתקת המרכז לגליל מרד בן כוסבה הביא בעקבותיו לידי העתקת מרכז הכובד של היישוב היהודי בארץ ישראל מיהודה לגליל . תוצאותיו של המרד היו ניכרות ביהודה הרבה יותר מאשר בגליל י יהודה כמעט שממה ותהליך התאוששותה היה ממושך , ואילו הגליל , שמידת השתתפותו במרד היתה לכל היותר מצומצמת , כמעט שלא נפגע . פליטים מיהודה היגרו לתפוצות הגולה , או עברו לגליל . עמם יחד נשתקמו בגליל גם מוסדות ההנהגה בדמותן של הנשיאות והסנהדרין . כך הפך הגליל להיות מרכז היישוב היהודי בארץ . הנשיאות פעלה בו עד לביטולה , שחל אי אז בין השנים , 429-415 והסנהדרין המשיכה להתקיים בתחומו אף לאחר מכן . נדודי הסנהדרין  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור