האימפריה הרומית והיהודים בשנים 395-363

האימפריה הרומית והיהודים בשנים 395-363 ולנטימנוס נגד ת 0 יסת בתי הכנסיות לאחר מותו של יולינוס החלה תקופת ךאקציה קשה של דיכוי היהודים והיהדות בידי הנצרות שנשתלטה מחדש באימפריה . עם זאת , מבחינה משפטית עדיין היתה היהדות דת מוגנת . בסוף שנות השישים , או בראשית שנות השבעים , נתן ולנטינעוס הראשון , יחד עם אחיו ול ? ס , באוגוסטה טךורורום ( טריר < צו , שהורה "לפולשים , לפי זכות האכסניה כביכול , לבית כנסת של החוק היהודי , לצאת , שכן ראוי שלפי זכות המגורים יתפסו את בתיהם של הדיוטות [ אנשים פרטיים ] ולא של מקומות דתיים '' ( קודקס וןאודוסינוס , . ( 2 , 8 , 7 גם בעניין זה הושווה אפוא דינם של בתי כנסיות יהודיים לדינן של כנסיות נוצריות . לעומת זאת מסופר , שבשת 377 / 8 פרסם ולנס במזרח האימפריה חוק , שאסר על אכילת בשר עגל , בגלל המחסור הזמני בבקר , וביקש לכפות על היהודים לאכול טריפות . המועצות העירוניות  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור