אבן מחומת הר הבית המערבית ?")?הכותל המערבי?("? ועליה הכתובת — "וראיתם ושש לבכם ועצמותם כדשא?",..? (צריך להיות ; "ועצמותיכם" [ישעיה סו יד?— ([? שנחרתה, כנראה, בידי יהודי בימי יו>ינוס.