יולינוס ומפעלו

יולינוס ומפעלו דמותו של יולינוס יולינוס ראה עצמו ממשיך דרכו של האימפךטור הפילוסוף מךקוס אוךליוס ושיקע עצמו מיד ובמרץ רב בעבודה מאומצת . הוא חי חיים פשוטים וצנועים , היה כמעט צמחוני גמור ופרוש מנשים , הרבה בצומות ובסיגופים והקדיש זמן רב למחשבה וללימודים . מפעלו הראשון היה תיקון המנהל , חידוש פניו וטיהורו משחיתות . לשם כך סילק בבת אחת את כל החצרנים , העבדים והמשרתים הרבים , שנותרו מימי קונקטנטיוס בארמונו שבקונסטנטינופוליס , והקים בית דין , שישב בדינם של עבריינים , ובהם מראשי החצר קודם עלייתו לשלטון . הוא עצמו סירב להיקרא אדון ( dominus ) והחזיר לקדמותם את סמכויותיהם של הקונסולים ובמידה רבה אף את סמכויותיו של הסנט . מפעלו השני היה חידוש פניה של האלילות והשלטתה באימפריה . בימי קונסטנטיוס השני נרדפו הן הפאגאנים הן היהודים הן הנוצרים שלא היו אךעים . למעשה הציל הסכסוך החמור בין האריגים לבין האורתודוקסים את הפאגאנים , לפחות זמן מה , שכן השלטונות . שהיו עסוקים במהומות שבתוך הכנסייה , נתנו מנוח לשעה לפאגאנים . עם זאת , לאחר קרוב לחמישים שנות דיכוי , חש העולם האלילי שהמאבק נואש .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור