הפרובינקיה סיריה פליסטיגה בשנים 361-354

הפרובינקיה סיריה פליעטיגה בשנים 361-354 חלוקת הפרובינקיה לשניים סמוך לשנת , 358 חולקה הפרובינקיה קיר יד , פליסטינה לשניים . חלקה הדרומי הופרד ממנה והפך פרובעקיה בפני עצמה , שכונתה בשם פליקטינה סלוטריס Salutaris Palaestina ) [ סלוטריס = נושעת ; ניצלת ([ ובירתה נקבעה , כנראה , בחלוצה ( אלוסה , ( שהפכה להיות העיר הגדולה בנגב . קיסריה נותרה בירתה של הפרובינקיה פליסטינה . הגבול בין פליסטינה לפלסטינה סלוטריס עבר מחוף הים התיכון , מדרום לרפיח , מזרחה , עד לסביבות באר שבע . משם פנה הגבול צפונה וצפונה מזרחה , עד שהגיע אל ים המלח בסביבות עין גדי . ממזרח לירדן היה הגבול לאורך נחל ארנון . פליסטינה סלוטריס הקיפה אפוא במידה רבה את החלקים , שהופרדו , כשני דורות קודם לכן , מן הפרובינקיה ערביה ו ודומה , ששטחה עלה הן על שטחה של הפרוכינקיה פליסטינה הן על שטחה של הפרובינקיה ערביה . חלוקה זו היתה אולי מעיקרה חלק ממגמה כללית באימפריה , אולם היהודים ראו בה , בלא ספק , גם חלק ממזימה שנועדה להפריד ולחלק את היישוב היהודי בארץ בין רשויות שונות . המנהל בפרובינקיה ? ? ?? : י  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור