האימפריה הרומית בשנים 361-354

האימפריה הרומית בשנים 361-354 יולינו-ס קיסר מיד לאחר חיסולו של גלוס , הובא ל ^ ךיולנום יולינוס , אחיו החורג , הצעיר ממנו , האחרון לצאצאיו של קונסטנטיוס כלורוס . יולינוס , שהיה כבן חמש שעה שנרצח אביו , נעצר לאחר שנים עם אחיו החורג . הוא חונך חינוך נוצרי קפדן אצל אוסביוס , הגמון ניקומיךיה , ולאחר זמן למד אצל הךיטור ליבניוס מאנטיומה והפילוסוף הנאו פלטוני מקסימום . הצעיר המשכיל והמלומד עזב את הנצרות , דבק בנא ו ? לטוניות ונתחנך במיסטריות של א ? סוס ואלוסיס . במשך חודשים נתון היה בסכנת מוות , אולם עלה בידיו לקנות את ידידותה של אוקביה , אשתו של קונסט ? טיוס השני , ובהשפעתה חס בעלה על חייו והגלהו לאתונה . שם עסק בפילוסופיה . אולם פלישתם של הסךמטים לגלןה במערב ומהומות ב ?? סופוטכ ;? ה ואיומי מלחמה מצד הפרסים במזרח הניעו את קו ; 1 סטנטיוס להישמע לעצת אשתו , והוא מינה בשנת 355 את יולינוס קיסר במערב ( היספניה , גליה ובריטניה ) והשיא לו את אחותו הצעירה , הלנה . יולעוס יצא לגליה , ואילו קו ; 1 קט ; טיוס נשאר באיטליה , רדף את הכנסייה האורתודוקסית ונסע לבקר ברומי . לאחר מכן עסק תחילה בהדיפת השבטים ש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור