פרשת גלוס ואורסיקינוס

פרשת גלוס ואורסיקינוס פטריקיוס ומדידת היהודים בשלוש השנים , שבהן שלט גלוס במזרח , אירעו בארץ ישראל מאורעות , שהסתום מרובה בהם על הגלוי . בחיבורו של היסטוריון רומי , שנכתב בין השנים , 361-359 מסופר : " ובינתיים דוכאה מרידתם של היהודים , שהעלו בדרך נתעבת את פטריקיוס למעין מלכות" ( אוךליוס של ויקטור , הספר על הקיסרים , מב , . ( 11 ידיעה סתומה זו , המצויה . בין תיאור מלחמתו קונסטנטיוס השני במ ^ טיוס לבין תיאור חיסולו של גלוס , אינה מציינת תאריך מדויק אף לא מקום מדויק . זאת , ועוד אחרת ; זהו המקור היחיד המזכיר את '' המלך '' המורד פטריקיוס . כלום היה זה יהודי , שעמד בראש מרד יהודי ? או שמא תמכו היהודים כטוען למלכות , שלא היה מבני ברית , ונטלו חלק במרידה כללית , שעיקר מגמתה ועניינה לא היה להם ולא כלום עם יהודים ועם ארץ ישראל דווקא , אף על פי שייתכן , שאותו פטריקיוס היה קצין , או פקיד , ששירת בארץ ישראל ? שריפת ציפורי , טיבריה ולוד המקורות הנוצריים מתארים אף הם את העניין כמרידה , ולו גם בצורה אחרת במקצת . אב הכנסייה הירונימוס כותב :  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור