רוגם זוהו־: ק>צד רומי מהמאה הרביעית בדרום — חלק ממערכת ביצורי ?.Limes Palaestinae?