היהודים באימפריה הנוצרית והמשטר הרומי בארץ־ישראל

היהודים באימפריה הנוצרית והמשטר הרומי בארץ ישראל נצחונה של הנצרות והיהודיס נצחונו של קונסטנטינוס בשנת 312 היה גם נצחונם של הנצרות והנוצרים . אולם המלכות שהפכה למינות לא הביאה בן לילה גם לידי שינוי במעמדם של היהודים והיהדות כאימפריה . אכן , הנצרות הנרדפת , שהפכה תחילה להיות מותרת ולאחר מכן מועדפת , נעשתה לבסוף שלטת ; כדת המדינה החלה הנצרות לרדוף את הדתות האחרות באף ובחימה . אולם אין ספק . שהשינוי שחל במעמדם של היהודים והיהדות באימפריה היה איטי מאוד . פקודת הסובלנות האימפריאלית משנת ; ח 1 הניחה את היהדות במעמדה הקודם והיא הוסיפה להיות דת מותרת . מינוי יהודים לקיריות ביום 11 בדצמבר , 321 בקולונ ; ה אגריפיננסיס ( כיום קלן , ( חוקק קונסטנטינוס חוק בדבר ההיתר למנות יהודים לקוריות ( מועצות עירוניות בערים בעלות ממשל עצמי לפי המשפט הרומי ) ו ובצדו ; "cncn " ^ ' 1 התמידית . " בחינת "נחמה" ליהודים , ש"שניים או שלושה [ יהודים ] בכל קוךה לא יהיו מועסקים מכוחם של מינויים כלשהם" ( קודקס תאודוסינוס ,  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור