האימפריה הרומית בשנים 354-312

האימפריה הרומית בשנים 354-312 מגחון הנצרות הרדיפות נגד הנוצרים , שהחל בהן ךיוק ^ ' ינוס , נמשכו ביתר שאת בימי יורשיו . בייחוד היו הרדיפות אכזריות ביותר במזרח . אולם בשנת , 311 זמן קצר לפני מותו , נתן גלךיוס , יחד עם ליקיניוס וקונסטנטינוס , צו בדבר הפסקת הרדיפות . אך קונקטנטינוס עוד הרחיק לכת . אבות הכנסייה מספרים , שלפני הקרב על גדות הטיבךיס בסוף אוקטובר בשנת 312 חזה קוו ; סטנטינוס ( למסורת אחת בחלום לילה ולמסורת אחרת בהקיץ ) את האות | ג ( צירוף האותיות — XP ראשית המלה כךיקטוס — משיח ביוונית ) ושמע קול קורא — " signo vince hoc" ; "באות זה נצח . " צבאו יצא למערכה כשמגיניו מעוטרים באות זה . מכל מקום ברור , שמשניצח החליט קונסטנטינוס להעניק זכויות מועדפות לנוצרים . הטעם לכך לא היה עניין שבאמונה , אלא נבע משיקול מדיני מפוכח : קונקטנטינוס הכיר בצורך להפסיק את שפיכות הדמים ולאחר מכן אף העריך נכונה את כוחה של הכנסייה כארגון מלוכד . לכבוד המנצח הוקמה ברומי , משרידיו המפורקים של שער טךינוס , קשת ניצחון , ועליה כתוב , שקונסטנטינוס ניצח את יריבו בסיוע התערבותה של האלוהות . "instinctu divinitatis "...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור