המנהל הרומי בארץ-ישראל בשנים 312-284

המנהל הרומי בארץ-ישראל בשנים 312-284 השינויים הארגוניים ןך השינויים , שאירעו באימפריה כולה עם עלייתו של ךיוקלטינוס , חלו גם בארץ ישראל . אף החלוקה הארגונית החדשה לשל האימפריה באה לידי ביטוי גם בארץ . אולם הפרובינקיה הקטנה סיריה פליסטינה לא זו בלבד שלא חולקה לשניים , אלא להפך , היא עוד הורחבה על חשבון הפרובינקיה ערביה . כל השטח שמדרום לארנון בעבר הירדן המזרחי וכל הנגב שי עבר הירדן המערבי — עד אילה ( כיום אילת ) שבחוף ים סוף — הוצאו מתחום פ בינקיה ערב ; ה וסופחו לפרובינקיה סיוץה פליקטינה . גם דאר הועברה מתחום ובינקיה סיר ; ה פניקיה לתחום הפרובינקיה סיריה פליסטינה . לעומת זאת הורחבה : רובינקיה ערביה על חשבון הפרובינקיה סיריה , וממנה הועברו אליה הטךכון והבשן . -ל השינויים הללו נעשו . כנראה . סמוך לסוף המאה השלישית . היחס בין שתי הפרובינקיות — סיךה פליסטינה וערב ; ה — נשתנה מכאן ואילך לחלוטין . ערביה הצטמצמה מאוד וכללה רק את עמון , הגלעד המזרחי , הבשן , החוק והטךכון , ואילו סיךה פליסטינה גדלה פי שניים ויותר . גינויים צבאיים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור