האימפריה בשנים 312-284

האימפריה בשנים 312-284 דיוק > ק \ ינוס ותיקון המשטר ךיוקלטינוס , שהוכר בשנת 285 כאימפךטור יחיד , היה איליך ממוצא נחות , ששמו היה לכתחילה ךיוקלס . הוא היה קצין מוכשר , אך בעיקר נצטיין בתחום המדיני והמנהלי . לאחר חמישים שנות אנארכיה ביקש ךיוקלטינוס לייצב את מצבה של האימפריה מבית ולחזקה כלפי אויביה מבחוץ . הוא חנן את תומכי לןךינוס וקנה לו את נאמנותם . תכף לעלייתו לשלטון כרת הסכם שלום עם הפרסים . מגמתו היתה ללכת בדרכיו של מךקוס אוךליוס . כאימפךטור שותף לשלטונו מינה את המצביא המעולה , בן ארצו וחברו , מקסי ;?? נוס . ךיוקלטינוס גופו , שכינה עצמו יוביוס ( בן יופיטר , ( שלט במזרח , ואילו מקסי ?? ינוס , שכונה בשם הךקוליוס ( בן הרקולס , ( שלט במערב . בשנת 293 נעשה תיקון נוסף : שני האימפרטורים האוגוקטים אימצו להם , כל אחד בפני עצמו , סגן , שר צבא מצוין , שקיבל את התואר קיסר . ךיוקלטעוס אימץ את גלךיוס , שהיה בנעוריו רועה , ואילו מקסימינוס — את קוו ^ טנטיוס כלורוס , בן אחייניתו של קלוךיוס . הבנים המאומצים נאלצו לגרש את נשותיהם ונשאו להם לנשים את בנות מאמציהם . אף על פי שהאימפריה נותרה שלמה ומאוחדת ו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור