??"?רמנוס בן יצחק התדמורי" — חייל יהודי תדמורי (בית הקברות בבית שערים, מערכה ?.(4?