המשטר הרומי בארץ-ישראל משנת 235 ועד שנת 284

המשטר הרומי בארץ-ישראל משנת 235 ועד שנת 284 נאפוליס קולוניה בתולדות ארץ ישראל בתקופה זו , תקופת האנארכיה באימפריה הרומית , מרובה הסתום על הגלוי והפרוץ על העומד . יוליוס פיליפוס הערבי עשה את נאפוליס ( שכם ) קולו ? יה . ותחת פלויה ; אפוליס כונתה מכאן ואילך בשם יוליה ( על שמו של פיליפוס ) סךג ; ה נאפוליס . היא הפכה להיות מרכז רשמי של פולחן הקיסר — דבר , שבא לידי ביטוי על גבי מטבעותיה . מכל הערים , שנהגו לטבוע מטבעות קודם תקופת האנארכיה , המשיכו בכך במשך תקופת האנארכיה רק נאפוליס . איל ^ ה קפיטולינה וקיסריה , בעוד ערים אחרות . שעשו כן מקודם , חדלו מכך בימי האנארכיה . הצבא שני הלגיונות , העשירי והשישי , היינו חיל המצב של הפרוב נקיה סיריה פליסטינה , נטלו מפעם לפעם חלק בקרבות שנערכו באזור . דומה , שעל השתתפותו במלחמה עם הפרסים בימי גורךינוס השלישי , בשנת , 243 זכה הלגיון העשירי פךטנסיס בתואר "הגוךדיני" . ( Gordiana ) קודם לשנת , 249 אולי בימי פיליפוס גופו ואולי אף לפני כן . הועבר הלגיון השישי לדמשק שבסיךיה , כמות שעולה ממטבע שנטבעה בדמשק בימי פיליפוס ושמו של  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור