מזבח, שהקים ה לגיון השישי לכבוד ?^<?לגבלוס ליד בסיסו בכפר עותניי ?: (Legio)? נשר רומי 1 משמאל (בחלק שאינו נראה בצילום) ניקי (ויקטוריה) מחזיקה טרופאים; מימין (נראית רק בחלקה) כתובת הקדשה, המציינת ש"הלגיון השישי הברזיל(י) עש(ה?— "(? שם האימפרטור נמחק לאחר שנרצח ?(damnatio)?