איליה קפיטולינה — כתובת הקדשה ל^פטימיוס 9ןרוס ומשפחתו מן השנים ?205-202? (לוח ימני, מתוך ארבעה לוחות, שעליהם היתה כתובה הכתובת השלמה [שלושת האחרים לא נמצאו?;[? הלוח שימש לכתחילה אבן ריצוף ברחוב הראשי שליד חומת הר הבית מימי הוךדוס?... " :(?החז־יב(י) הפרת(י) ?[...]? קיס(ר) מ(לקוס) אוך(ליוס) ?...]?פל)וטילה אוג(וקיק\ה) ?...]?איל?;[?ה קפ(יטולינה) קומו[ךינה?[...? על חשבון ?[ ]? הר(אשון) ממונה" (הכינויים חדיבי ופרתי מכוונים לספטימיוס סורוס, מךקוס אוךליוס [אנט1נינוס] הוא קרקלה; [פולןיה פל]וטילה היתה אשת

איליה קפיטולינה — כתובת הקדשה ל^פטימיוס 9ןרוס ומשפחתו מן השנים ?205-202? (לוח ימני, מתוך ארבעה לוחות, שעליהם היתה כתובה הכתובת השלמה [שלושת האחרים לא נמצאו?;[? הלוח שימש לכתחילה אבן ריצוף ברחוב הראשי שליד חומת הר הבית מימי הוךדוס?... " :(?החז־יב(י) הפרת(י) ?[...]? קיס(ר) מ(לקוס) אוך(ליוס) ?...]?פל)וטילה אוג(וקיק\ה) ?...]?איל?;[?ה קפ(יטולינה) קומו[ךינה?[...? על חשבון ?[ ]? הר(אשון) ממונה" (הכינויים חדיבי ופרתי מכוונים לספטימיוס סורוס, מךקוס אוךליוס [אנט1נינוס] הוא קרקלה; [פולןיה פל]וטילה היתה אשת

מךקוס אוךליוס [ אנט 1 נינוס ] הוא קרקלה ; [ פולןיה פל ] וטילה היתה אשתו משנת 202 עד ינואר , 205 שעה שאביה הוצא להורג והיא נדונה לגלות לאי ולמחיית זכרה ; [ damnatio memoriae ] מדובר באיזו הקדשה או מפעל על חשבון מועצת העיר איליה קפיטולינה . (  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור