מטבע אחור; ארד האל של סרפיס נאפוליס נשען ( על שכם רומח ) מימי . הכתובת קרקלה י ?" .? פנים ^אס פול ; קרקלה (יס) ?. ?? יך הכתובת ?;)?ה) פל( י יקוטיני "אוטו ?" ) (? קרטור ?( .? קי(סר) אנטונינוס?."?