קזבקטי — שדירת העמודים לאורך הרחוב הראשי, מימי קז?טימיוס סורוס,