כתובת מאיליה קפיטולינה (ירושלים?,(? כנראה משנת ?,198? או מראשית המאה השלישית: ?"m(arco)? ?SERG(ius) iul(1us)H0n0ratus STR(ATORES) E1U[S]" IUNIO MAXIMO LEG(ATO) AUGG. LEG. X. FR(ETENSIS) ANTONI(NI)ANAE C. DOM(ITIUS)? (למךקוס יוניוס מקקוימוס, "שליח" של שני אוגוקוטים, של הלגיון העשירי פלטנסיס האנטוניני - ?יוס דומיטיוס קרגיוס ויוליוס הונורטוס, סייסיו?.(?