האימפריה הרומית משנת 193 ועד שנת 235

האימפריה הרומית משנת 193 ועד שנת 235 מלחמות האזרחים רציחתו של קומודוס עשויה היתה להיות חזרה למהפכה של שנת . 96 ואכן , פךטינקס , סנטור זקן שנבחר אימפרטור , החל בכשרון ובחריצות לשפר את מצבה של האימפריה , בעיקר מבחינה כספית . אולם לא יצאו שלושה חודשים והוא נרצח בידי אנשי המשמר הפךיטוךיני , שמכר את כיסא השלטון במכירה פומבית לקנטור עשיר , ךיךיוס יולעוס . אך זה מצא עצמו עד מהרה עומד בפני שלושה מורדים , שנתחרו על ירושת השלטון : אלבינוס , מושל בךיטניה ; ספטימיוס סורוס , מושל פנוניה העילית ; ופסקניוס ניג : ר , מושל סיריה . היתה זו אפוא חזרה לא למהפכה המוצלחת של שנת , 96 אלא למלחמות האזרחים הנוראות של שנת . 69 דיךיוס יולעוס הודח והוצא להורג כעשרה שבועות לאחר עלייתו לשלטון . המאבק בין מתנגדיו נמשך הפעם לא שנה אחת , אלא ארבע שנים , ובסופו יצא סורוס מנצח . כאקפסינוס בשעתו , יסד גם grrrc שושלת , וזו שלטה במשך למעלה משנות דור . ס ? טי »? יוס סירוס  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור