קטע מן הדרך הרומית מאיליה קפיטולינה לבית גוברין (בעמק האלה?.(? בדרך, היורדת בהרים, נחצבו מדרגות, כדי למנוע החלקתו של הבהמות והעגלות.