המשטר הרומי בארץ מאנטונינוס פיוס ועד קומודוס

המשטר הרומי בארץ מאנטונינוס פיוס ועד קומודוס ארגון הפרוביגקיה טיר ? ה פליסטינה עם דיכויו של מרד בן כוסכה ניגשו הרומאים לארגונה מחדש של הפרובינקיה יודיאה . בגבולותיה לא חל כל שינוי , אולם השם Iudaea נעקר מן העולם ותחתיו ניתן לה השם rrTD ) Syria Palaestina פליסטינה . ( מגמת השינוי היתה לבטל ולהשכיח את הזהות שבין הפרובינקיה ובין העם היהודי . אולם מעדויות שונות — אפיגראפיות וגם ספרותיות — מסתבר , שהשינוי לא נקלט בבת אחת . מחד גיסא עדיין נזכר השם יוךיאה פעמים רבות עשרות שנים , ואף דורות , אחרי שנת ; 135 ואילו מאידך גיסא נתגלגל אף הכינוי סיריה פליסטינה גלגולים שונים וחלו בו ואריאציות ומוטאציות אחדות — סיליה פליקטינה , פליסטינה סיריה , ולבסוף פליקטינה סתם . קיסריה נותרה בירתה של הפרובינקיה . המושל יוליוס ? יריס מושל הפרובינקיה עם תום המלחמה היה סקסטוס יוליוס קורוס . המושל הקודם , טיניוס רופוס , נשאר ביודיאה , כפוף לקורים , עד שנסתיימה המלחמה . לא ברור לגמרי מה היה מעמדו הרשמי של רופוס — האם היה סגנו של סורוס , או ראש מטהו . אף לא ידוע מה עלה בגורלו לאחר שעזב את סיוץה פליסטינה . ואילו סורוס סי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור