האימפריה הרומית מאנטונינוס פיוס ועד קומודוס

האימפריה הרומית מאנטונינוס פיוס ועד קומודוס אחרוני האימפרטורים ה"טובים" השלום האידיאלי בעולם . שלושה האימןךטורים ה"טובים" הראשונים , שהיו חשוכי בנים , אימצו להם , זה אחר זה , בן ויורש . בנו המאומץ הראשון של הךרינוס , קיוניוס , מת חצי שנה לפניו . משאימץ את יורשו השני , אנטונינוס , דרש הךךינוס גם ממנו לאמץ לו בנים יורשים , אף על פי שלו עצמו היו בנים . אוןטונינוס אימץ , כנדרש , שני בנים יורשים , את בנו של קיוניוס , לוקיוס קומודוס , שכונה עתה וריס , ואת בן אחותה של אשתו שלו , מךקוס אניוס ורוס , שכונה עתה מךקוס אוךליוס , ושלו השיא לימים את בתו , פוסטינה . משמת אנטונינוס , בשנת , 161 ירשו אותו שני בניו המאומצים . השניים שלטו יחד במשך שמונה שנים , אך ורוס נכנע , מרצונו , למךקוס אוךליוס בכל . משמת וריס , המשיך מךקום אוךליוס , לאחר רצח דומי 1 ? ינוס ( בשנת ( 96 הונחו יסודות השלטון החדש בידי . 5 ךוה , נתבססו בידי טךינוס והורחבו ביותר בידי הךךינוס . יורשו של הךךינוס , אנטונינוס , שהקנט זיכהו בכינוי " פיוס" " ) חסיד , ( " היה אולי המאוזן והשקול שבאימ ? ךטורים ה"טובים . " אמצע המאה השנייה לספירת הנ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור