2. האימפריה הרומית והמנהל הרומי בארץ־ישראל

. 2 האימפריה הרומית והמנהל הרומי בארץ ישראל מתקופת זיי'י להידרדרות באמצע המאה השנייה לספירת הנוצרים היתה האימפריה הרומית שרויה בתקופת הזוהר שלה . דור אחד בלבד לאחר מכן החלה לרדת ולהידרדר . מצב זה נתגבר במהלכה של המאה השק ישית 1 בתקופת האנארכיהן שעה שפולשים התקיפו את האימפריה מכל עבר מבחוץ , ואילו מבית נאבקו מתחרים שונים על כיסא האימפךטור . תיקוניו של ךיוקלטעוס בשלפי המאה השלישית הועילו אך מעט . במאה הרביעית שבה האימפריה לשקוע והשתלטותה של הנצרות אך זירזה את התהליך . תקופה זו , הקרויה בפי היסטוריונים רבים בשם "תקופת האימפריה הרומית המאוחרת , " מתייחדת אף בכך , שקיים בה קשר הדוק מאוד בין פרטי התהפוכות השונות של השלטון הרומי האימפריאלי לבין המנהל הרומי בפרובינקיות השונות , ואלו שבארץ ישראל בכלל זה . זאת , ועוד אחרת . אף תולדותיה של ההנהגה הפנימית של היישוב היהודי בארץ , כמו גם ההיסטוריה החברתית והכלכלית של ארץ ישראל , אינן מובנות כראוי אלא על רקע ההשתלשלות של תולדות האימפריה .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור