ירושלים (איליה קפיטולינה) — הפשפש הצדדי המזרחי של השער הצפוני (שער לפוליס) מן המאה השנייה. השער נבנה, כנראה, במקום שבו היה שער קדום יותר בחומה השנייה מימי בית שני והוקם כקשת ניצחון בת שלושה שערים — שער מרכזי גדול ושני פשפשים משני צדיו. בצדי הפשפש שרידיהם של שני בסיסים נושאי עמודים.