התמוטה הרוחנית־ הדתית

התמוטה הרוחנית הדתית הזלזול בעם ישראל קשה מכל היתה הטראומה הנפשית והתמוטה הרוחנית הדתית . אומות העולם ראו בנצחונם של הרומאים את נצחון הקיסר האל החזק על ה , ' שתש כוחו , כביכול . ההערצה ליהדות , שהיתה רווחת בקרב חוגים רחבים באומות העולם , נעלמה , וההתגיירות ההמונית , שבדור הקודם הגיעה לשיאה , פסקה לחלוטין . גם בשנאת ישראל חל שינוי גוון — האימה והחרדה מפני השתלטות של היהודים , כביכול , על העולם נעלמו , ותחתיהן בא רגש של בוז לעם ישראל וזלזול בו . הדכדוך הפנימי אך גם בקרב האומה בארץ פנימה נשתרר דכדוך טראומאטי . לא מעטים נטמעו מחמת גזירות השמד . מסופר , דרך משל , ש"שלוש עשרה עיירות נשתקעו בכותיים בימי השמד" ( ירושלמי ,  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור