תוצאות המלחמה: חורבן יהודה והרס היישוב היהודי

תוצאות המלחמה : חורבן יהודה והרס היישוב היהודי ההיקף הכללי של ההרס תוצאותיהן של מלחמת בן כו ? בה וגזירות השמד היו מבחינות רבות קשות ומחרידות עוד הרבה יותר מתוצאותיה של מלחמת החורבן . שליש מן היישוב היהודי — רובו חללים ומיעוטו שבויים — נעקר מן הארץ . לא מעטים נטמעו בשעת השמד . החלה ירידה גוברת והולכת של יהודים חוצה לארץ , בין השאר לבבל ולחצי האי ערב . אח יהודה חרבה לחלוטין , ועם חורבנה חדלה עד מהרה הלשון העברית להתקיים כלשון מדוברת חיה . שמה של הפרובינקיה יוךיאה שונה לסיךיה פליסטינה . ירושלים נבנתה מחדש כעיר נוכרית אלילית , Aelia Capitolina ( איל ; ה קפיטולינה , ( וליהודים אסור היה לישב בה , ועל הר הבית , במקום המקדש החרב של היהודים , נבנה מקדש ליופיקר . יכולת העמידה וההתמודדות הצבאית האקטיבית של היישוב היהודי בארץ הוכתה מכה ניצחת , שממנה לא נתאושש היישוב כל ימי השלטון הרומי והביזנטי ואף בתקופות שלאחר מכן — עד לשנות השלושים של המאה העשרים , בעיצומו של שלטון המאנדאט הבריטי . גם מצבו הכלכלי של היישוב היהודי היה גרוע מאוד . הופקעו קרקעותיהם של כל העבריינים המדיניים והצבאיים , היינו של כל א...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור