פני התקופה: ארץ־ישראל מלאחר מלחמת בן כוסבה ועד לחלוקת האימפריה הרומית

פני התקופה : ארץ ישראל מלאחר מלחמת בן כוסבה ועד לחלוקת האימפריה הרומית מפלתם של היהודים במלחמת בן כוסבה הביאה לידי שינויים מפליגים וחליפות ותמורות רבות בארץ ישראל , שמה של הפרוכינקיה ( 7 \ wtp ) Iudaea נעקר מן העולם והוחלף בשם rvTD ) Syria Palaestina פליסטינה . ( עובדה זו היה בה יותר מסמל בלבד למגמתו של הךרינוס לקעקע את היהודים מן הארץ ולשוות לארץ ישראל צביון ואופי נוכריים מובהקים . מכאן ואילך אכן נמצאה האומה היהודית בארץ בירידה , בין מבחינה מדינית בין מבחינה צבאית בין מבחינה דמוגראפית , עד שלימים , בסוף המאה השלישית חדלו היהודים להיות רוב בקרב התושבים בארץ ונעשו מיעוט . אולם תיאור קצר זה הוא סכמאטי ואינו ממצה את המצב לחלוטין . שכן במציאות עדיין עברו על היהודים בארץ לא רק מורדות , אלא גם עליות . זאת , ועוד אחרת . דווקא במהלך המחצית השנייה של המאה השנייה , זמן קצר לאחר המפלה המוחצת של היהודים כארץ במלחמת בן כוקבה וגזירות השמד , חל מפנה מכריע במעמדם . הם חזרו וקיבלו אוטונומיה מדינית , משפטית ודתית רחבה — רחבה אף יותר מזו , שהיתה להם בין מרד למרד . להנהגתם של חכמים , שחזרה והיתה הנהגתה של...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור