פתח־דבר

פתח דבר התקופה הנדונה בכרך זה היא מן הידועות פחות מכל תקופה אחרת בתולדות ארץ ישראל . גרמו לכך העדרה המוחלט כמעט של ספרות היסטוריוגראפית , הדנה בתקופה זו , ומיעוטן של תעודות מכלי ראשון ( כתובות ; כתבי יד . ( ועם זאת , פרק זמן זה , בן למעלה מחמש מאות שנים , הוא מן החשובים ביותר בתולדותיה של הארץ . מבחינה תרבותית זה הוא המשכה וסופה של התקופה ההלניסטית , שהחלה בכיבושיו של אלכסנדר הגדול , בראשית השליש השלישי של המאה הרביעית לפני ספירת הנוצרים , ולא נסתיימה אלא בכיבוש המוסלמי , בראשית השליש השני של המאה השביעית לספירת הנוצרים . ואילו מבחינת המסגרת המדינית החיצונית זה הוא המשכה של תקופת השלטון הרומי , שהחלה בכיבוש פוקפיוס , בראשית השליש השני של המאה הראשונה לפני ספירת הנוצרים , לרבות גלגולה בדמותו של השלטון הביזנטי . משתי בחינות אלו אין אפוא פרק זה קובע עניין מיוחד לעצמו . לא כן הדבר מבחינה יהודית . מאז דיכויו של מרד בן כוסבה , בראשית השליש השני של המאה השנייה לספירת הנוצרים , נמצאה האומה היהודית בארץ ישראל בירידה בתחום המדיני והצבאי , ואף בתחום הדמוגראפי . כבר בראשיתה של ירידה זו לא היה עם י...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור