תוכן־העניינים

תוכן העניינים פתח דבר 7 חלק א : היסטוריה מדינית ומנהלית ממלחמת בן כוסבה ועד חלוקת האימפריה 11 ( 395-135 ) פרופ' משה דוד הר פני התקופה : ארץ ישראל מלאחר מלחמת בן כוסבה ועד לחלוקת האימפריה הרומית . 1 13 משמעות מפלתם של היהודים במלחמת בן כוסבה . 2 14 האימפריה הרומית והמנהל הרומי בארץ ישראל 17 פרוסי אהרן אופנהיימר . 3 ההנהגה היהודית : הסנהדרין והנשיאות 80 חלק ב : היסטוריה חברתית כלכלית ותרבותית דתית מחורבן בית שני ועד חלוקת האימפריה 105 ( 395-70 ) פרופ' משה דור ר ; ר . 1 פני הארץ ויישובה : אזורים ותושבים 107 פרופ' אהרן אופנהיימר . 2 החברה היהודית 111 פרופ' משה דוד הר , 3 היישוב היהודי : התנאים הכלכליים , 4 126 חיי יום יום של היהודים . 5 136 דת וחיי רוח ביישוב היהודי : עולמם של חז"ל . 6 152 היישוב היהודי : חיי רוח , תרבות , ספרות ואמנות 179 . 7 היישוב הנוכרי . 8 204 פני pKn ויישובה ; היישוב היהודי ויחסי היהודים לנוכרים ולשלטון . 226 . חלק ג : השלטון הביזנטי 231 ( 640-395 ) ד"ר ירון דן פני התקופה : ארץ ישראל בשלטון אימפריה נוצרית מזרחית . 1 233 ביזנטיון והמזרח : מדינה וכנסייה 235  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור