ביבליוגרפיה נבחרת

ביבליוגרפיה נבחרת לפרק א מ' הרן , האסופה המקראית . תהליכי הניכוש עד סוף ימי כית נווני ושינו" הצורה עד מוצאי ימי הביניים , ירושלים , תשנ"ו , עמ' . 78-25 ח' מיליקובסקי " , סוף הנבואה וסוף המקרא בעיני סדר עולם , ספרות חז '' ל והספרות שמסביב לה , " סידרא י ( תשנ " ד , ( עמ' . 94-83 י' קויפמן , תולדות האמונה הישראלית . ו , ירושלים תל אביב , תשט"ז , עמ' . 16-15 J . J . Collins , "Introduction : Toward the Morphology ofa Genre " , Semeia 14 ( 1979 ) , pp . 1- Numen 32 ( 1985 ) , pp . 218-235 . M . E . Stone , "Three Transformations in Judaism : Scripture , History and Redemption " , of Heaven " , in : A . Green ( ed . ) , / _ewis / _1 _Spirirua / iry , l _. N . Y . 1987 , pp . 145-165 . M . Himmelfarb , "From Prophecy to Apocalypse : The Book of the Watchers and the Tours 20 . לפרק ב M . Black , The Bookof Enoch , or 1 Enoch : A New English Edition , Leiden 1985 , pp . O . Neugebauer , "The 'Astronomical' Chapters of the Ethiopic Book of Enoch ( 72-82 )" , in : J . Milik , The Bookof Enoch , ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור