הערות

הערות . pp . 1-20 J . J . Collins , "Introduction : Toward the Morphology of a Genre " , Semeia 14 ( 1979 ) , . 1 . 2 יי קויפמן , 777777 / 7 האמונה הישראלית , ו , ירושלים תל אביב , תשט " ז , עמי . 16-15 ג . _Mumen 32 ( 1985 ) , pp . 218-235 M . E . Stone , "Three Transformations in Judaism : Scripture , History and Redemption " . . 4 תרגום לעברית של ספד 77 m האתיופי ( חנוך א ) מצוי בכרך הראשון של מהדורת הספרים החיצונים שהוציא א' כהנא , _תל אביב , . 1956 בספר זה הבאתי את תרגומי . . 8 . the Studyof Pseudepigrapha 21 ( 2000 ) , pp . 27-58 J . Stock-Hesketh , "Circle and Mirrors : Understanding 1 Enoch 21-32 " , Journal for . 7 . Studies in Pseudepigraphaand Apocrypha , Leiden 1991 , pp . 247-258 M . E . Stone , "The Book of Enoch and Judaism in the Third Century B . C . E " , Selected . 6 . pp . 35-44 W . Horowitz , "The 360 and 364 Day Year in Ancient Mesopotamia " , Janes 24 ( 1996 ) , . 5 מ' גיל , חנוך בארץ החיים , תרביץ לח ( תשכ " ט , ( עמ' . 354 . 16 " , HUCA 50 ( 1979 ) , pp . 11...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור