פרק יג סיכום

פרק יג סיכום בפרק החותם את הספר אסקור _ואסכם את תוכן הפרקים הקודמים . נוסף על כך אנסה להתמודד עם השאלה שנחקרה רבות : מהו מקורה של הספרות האפוקליפטית וממה הושפעו מחברי החיבורים האפוקליפטיים שעה שבנו את המסגרת ויצקו תוכן ליצירותיהם . הספרות האפוקליפטית הקדומה ביותר שהשתמרה בידינו היא זו המיוחסת לחנוך - ספר מאורות השמים רספר הע ריס . בחיבורים אלה חנוך שרוי בתנועה . הוא נלקח לרקיע ורואה את גרמי השמיים ; הוא נלקח לארץ , וצופה בכולה מצפון למזרח , לדרום ולמערב . הוא אף מגיע למקדש השמימי . מלאכים נלווים אל חנוך בסיוריו והם שמאפשרים לקיים את המסע . אולם דברי המלאכים אל חנוך אינם ביאור של נמשל למשל ; חנוך אינו רואה מציאות סמלית ועל כן אינו צריך ללמוד מהו המסומל . דבריהם נועדו להוסיף לו דעת . בספר מאורות השמים חנוך רואה מציאות אידיאלית , אך שומע שזו תשתנה בעתיד בשל חטאי בני האדם . בסיור על פני הארץ הוא רואה פרטים על משפט רשעים שכבר מתנהל ושומע מפי מלאך שמציאות זו תיעשה אידיאלית יותר והצדק בוא יבוא . במקדש השמימי חנוך לומד שמעמדו עולה על זה של המלאכים שחטאו ואף על מעלתם של אלה הנמצאים בשמיים . ביצ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור