פרק יב חזון היקטאספס וחזון יוחנן

פרק יב חזון _היקטאספס וחזון יוחנן מיהו האנטיכריסט המופיע בחזון _היסטאספס , אותו נביא שקר הרודף את נביא האמת ואת המשיח ? בספרו , בעקבות המשיח , טוען החוקר ישראל קנוהל שהכוונה לאוגוסטוס 63 ) לפנה"ס14- לסה"נ , ( ראשון הקיסרים הרומים , שייחס לעצמו תכונות אלוהיות . אכן , נראה שיש להסכים עם קנוהל , שתקופתו של אוגוסטוס נתפסה כתקופה בעלת ייחוד , ועל כן מונה אותה מחבר חזון ה ר סםאספס כחוליה נוספת ונפרדת מזו של רומא . גם ההיסטוריונים רואים בימי אוגוסטוס תקופת מעבר , שבה הפכה הרפובליקה הרומית לקיסרות . אולם קשה להכריע האם האנטיכריסט הוא אוגוסטוס דווקא , או שמא הוא דמות המסמלת את הקיסרים הראשונים , שחטאו כולם ביהירות ובהאלהת עצמם , כגון גאיוס קליגולה ( Gaius Caesar Caligula ; 41 - 1 2 ) _רנירין קיסר Nero ; 68- 37 ) . ( Claudius Caesar כל שאפשר לומר הוא שהתקופה ההלניסטית והרפובליקה הרומית היו מוכרות לכותב החזון וכי כבר חווה את בואה של הממלכה המסומלת באנטיכריסט , שאם לא כן היה מסתפק בציון בואה של רומא ( שבביאור היא השליט הראשון . ( חזון _היסםאספס נכתב אפוא בשלהי ימי הבית השני . אוכל לבסס את קביעתי ש...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור