פרק יא ספרות קומראן וחזון היסטאספס

פרק יא ספרות קומראן וחזון _היסטאספס אפתח את הפרק בחיבור בעל פשר נסתר . כוונתי _למגילת מלחמת בני אור בבני חושך _nnx - המגילות הראשונות מקומראן שזכו לפרסום , ועניינה - מלחמה שתתנהל בין בני האור ובין שאר העולם . רוב רובה של המגילה הוא למעשה פיתוח , בדרך הפשר , של פסוקים אחדים מספר דניאל . כפי שהוכיח החוקר דוד פלוסר " , השורות הראשונות של מגילת מלחמת vj אור בבר חושך מפרשות מחדש פסוקים מפרק יא בספר דניאל , שנחזתה בהם מלחמה נוספת בין אנטיוכוס אפיפאנס " ) מלך הצפון ( " למל ך מצרים " ) מלך הנגב - ( " מלחמה שלא התרחשה מעולם . "ובעת קץ , " אומר ספר דניאל " , יתנגח עמו מל ך הנגב וישתער עליו מלך הצפון ברכב ובפרשים ובאניות רבות ובא בארצות ושטף ועבר" ( דניאל יא , מ . ( לאחר הפלישה למצרים יבוא אנטיוכוס לארץ ישראל : "ובא בארץ הצבי ורבות יבשלו ואלה ימלטו מידו אדום ומואב וראשי בני עמון" ( דניאל יא , מא . ( אנטיוכוס , על פי דניאל , עט ושולל שלל מכל הארצות , ואז : "ושמעות יבהלהו ממזרח ומצפון ויצא בחמא גדלה להשמיד ולהחרים רבים . ויטע אהלי אפךנו בין ימים להר צבי קדש ובא עד קצו ואין עוזר לו" ( דניאל יא , מד-...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור