פרק י הספרות האפוקליפטית וספרות קומראן

פרק י הספרות האפוקליפטית וספרות קומראן בפרק הקודם ציינתי את קיומן של מחלוקות הלכתיות בין הפרושים , הצדוקים ועדת קומראן . עדת קומראן העידה על עצמה , בכתבים שהתגלו במערות קומראן , כי פרשה מן העם בשל מחלוקת הלכתית . כך כתבו חברי הכת באיגרת המכונה מקצת מעשי התורה , שהיתה אמורה להישלח לכוהן בעל עמדה רמה בירושלים : ] " ואתם יודעים ש ] פרשנו מרוב הענם ומכל טמאתם ו ] מהתערב בדברים האלה ומלבא ענמהם ] לגב אלה . " י בעטיה של אותה מחלוקת הלכתית , נמנעה עדת קומראן מלהשתתף בעבודת המקדש , חרף קשריה עם הזרם הכוהני , ואף על פי שעבודת המקדש היתה חשובה בעיניה מאוד . כתבי הכת מעידים , בין השאר , על סערת נפש בשל הניתוק מהמקדש ועל מאמץ למצוא תחליף לקורבנות . כך , למשל , הקביעה שעצם קיומה של העדה יש בו כדי " לכפר על אשמת פשע ומעל חטאת ולרצון לארץ מבשר עולות ומחלבי זבח ותרומת שפתים למשפט בניחוח צדק ותמים דרך כנדבת מנחת רצון" ( סרך היחד . ( 9 _.-3-5 , י נראה שהתחליף לקורבנות , בקרב אנשי העדה , היה התפילה . אין זה דבר של מה בכך . יש לזכור , שאין בידינו הוכחה לקיומה של תפילת קבע ממוסדת באותה תקופה בקרב כלל ישרא...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור