פרק ט ספר היובלים

פרק ט ספר היובלים inn השבועות _jnm החיות , שניתנו בפי חנוך , הציגו דטרמיניזם היסטורי שניבא את בואה של קבוצה נבחרת ובחונה , הנאמנה למצוות האל בניגוד לעם הבוגד . קבוצה זו היא שעתידה להתקיים גם באחרית הימים והיא שזוכה באורך חיים ובשיתוף עם מלאכים . כפי שלימד החוקר מנחם קיסטר , אפשר בהחלט שחיבורים אלה נכתבו בקרב עדת קומראן , שפרשה מכלל ישראל בשל מחלוקת הלכתית . בפרק זה יידון חיבור נוסף שנכתב כנראה במסגרת כיתה זו - ספר ד / ילכ _^ _ים . ספר היובלים , בדומה לק 7 ד _073 חנוך , השתמר בשלמותו בגעז . חלקו אף נמצא בתרגום ללטינית . פראגמנטים של הספר , שהתגלו במערות קומראן , אישרו את ההשערה שהספר נכתב במקורו עברית . כתב היד הקדום ביותר של ספר היובלים בעברית מתוארך , על פי קריטריונים פליאוגרפיים , לסוף המאה השנייה או לתחילת המאה הראשונה לפני הספירה . בספר היובלים מסופרים מחדש מאורעות ספר בראשית ותחילת ספר שמות , מימי הבריאה עד מעמד הר סיני . מחברו ביקש להוכיח שההיסטוריה בהתהוותה מצייתת לחוקי התורה שניתנו לעם ישראל בהר סיני , ובדרך זו עיצב את יצירתו . לפיכך נכללת בספר היובלים גם הלכה . כבר בשנות השלוש...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור