פרק ח ספר חנוך - חזון השבועות וחזון החיות

פרק ח ספר חנוך - חזון השבועות וחזון החיות בפרק זה אשוב לדון בספר חנוך - באיגרת חנוך _רבספר החלומות . חיבורים אלה נכתבו ארמית , ופראגמנטים שלהם התגלו בקומראן . בניגוד לסעד העירים וקפד מאורות השמים , לא נמצאו כתבי יד של _30 ר החלומות _באיגרת חנוך המתוארכים לתחילת המאה השנייה לפני הספירה . זמן חיבורם עשוי אפוא להיות מאוחר יותר . באיגרת חנוך _ובקפד החלומות מספר חנוך לבניו על אודות שני חזונות . בשניהם יש רמז למספר שבעים , המוכר לנו מספר דניאל " ) שבעים שבעים נחתך על עמך ועל עיר _קךשך " ... דניאל ט , כד . ( בחזון השבועות , הכלול באיגרת חנוך , מדובר בעשרה שבועות ; בחזון החיות , הכלול בספר החלומות , מדום בשבעים רועים . בניגוד לספר דניאל _ולא , ? 75 דיפ _/ 7 של ירמיה , אין המספר שבעים נקשר למספר שנות הגלות שנגזרו על העם . שני החזונות נכתבו אפוא לאחר כתיבתו של ספר דניאל . המחברים ביקשו לשמר מספר מרכזי בדניאל , אולם בהכירם בעובדה שתקופתם מאוחרת יותר , היה עליהם להשתמש במספר זה באופן אחר . ? 7 / 77 השבועות הוא קצר . אף על פי כן , נפל שיבוש בנוסח הגעז המצוי בידינו . חלקו הראשון של החזון כלול בפרק ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור