פרק ז האפוקריפון של ירמיה ופסידו יחזקאל

פרק ז האפוקריפון של ירמיה יפסידו יחזקאל שני החיבורים האפוקליפטיים הנדונים בפרק זה , _האפוקךיפון * של _ידסיח ת 0 £ י 77 יחזקאל , נכתבו שנים אחדות לאחר גזירות אנטיוכוס ובתום מרד החשמונאים . שני החיבורים , שנכתבו עברית , לא היו מוכרים כלל לפני גילוי מגילות קומראן . קטעים מהמגילות שנמצאו במערות לפני חמישים שנה נידונו לגניזה נוספת בת ארבעים שנה במגירות החוקרים , ורק באחרונה יכול היה הציבור להתוודע אליהם בזכות עבודה קפדנית של פענוח ושחזור שעשתה החוקרת דבורה דימנט . י ככל שניתן לשפוט , החיבור הארוך מבין השניים הוא _האפוקר פ 1 ן של ירמיה , ובו אפתח . ליצירה שתי מסגרות . במסגרת החיצונית מסופר על קורות ירמיהו ועל החיבור שכתב . התחלתה של מסגרת זו נמסרת מפי מחבר אנונימי , המתאר כיצד נודע הכתוב בחיבור לעם . ירמיהו , היושב במצרים , שולח לעם היושב בבבל את החיבור , וזה נקרא באוזני " כ [ ל בני י ] שראל " ... ( עמ' . ( 220 מכאן עובר האפוקר פ 1 _ן למסגרת שנייה , פנימית , שדוברה ירמיהו . הנביא מעיד על עצמו שהוא בוכה , ואולי גם מתפלל , כנראה בשל הגלות הצפויה ( עמ' . ( 118 כאן אנו מגיעים לגוף החיבור , שדובר...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור