פרק ו ספר דניאל (ב')

פרק ו ספר דניאל ( ב ( ' בפרקי החלק השני של ספר דניאל מתמודד המחבר עם שלטונו של אנטיוכוס אפיפאנס וגזירותיו . הוא שב וטוען שמעשי אנטיוכוס הם רק בבואה חיוורת של מאבק שמימי . בפרק ז מובעת טענה זו באמצעות שימוש בחומרים מיתיים . ארבע חיות עולות מן הים , נשפטות בידי האל , ואת מקומן תופסת דמות שהיא כבן האדם 1 . תקופת פעולתה של הקרן הקטנה תארך "עדן ועדנין ו ? לג עדן" - "עת ועתים וחצי עת" ( דניאל ז , בו , ( ואז תיעלם החיה הנושאת אותה . בפרק ח , שממנו ואילך בוחר המחבר לכתוב עברית , הוא משתמש בסמלים אחרים . דניאל רואה אייל רב כוח : "ראיתי את האיל מנגח ימה וצפונה ונגבה וכל חיות לא יעמדו לפניו ואין מציל מידו ועשה כרצונו והגדיל" ( ח , ד . ( אולם האייל מובס בעת התקפתו של צפיר עיזים הבא מן המערב . אין זה צפיר עיזים רגיל , שכן קרן עולה ממצחו והוא אף מרחף ואינו נוגע בארץ ( ח , ה . ( המחבר מתאר אפוא , בדומה לפרק ז , חיה שאופיה מיתי . הקרן הגדולה העולה מבין עיניו של צפיר העיזים נשברת וארבע עולות תחתיה ; אלה ארבעת יורשיו של אלכסנדר מוקדון . מתוך אחת מארבע הקרניים יוצאת קרן "מצעירה , " המשתלטת על הדרום והמזר...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור